நமது குழுவின் சார்பாக EE|MATHS| NAANGAL ARINTHAVAI|நாங்கள் அறிந்தவை|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD4,5|வகுப்பு4,5|KALVITV| வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனிஅ பயன்படுத்தி தங்கள் பணியை செம்மையுற  செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic-EE|MATHS| NAANGAL ARINTHAVAI|நாங்கள் அறிந்தவை|எண்ணும் எழுத்தும்|MAT|TERM1|STD4,5|வகுப்பு4,5|KALVITV|

File type- video 

 

மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கற்பதற்கும் ,தேடலுக்கும்,அளவுகளின் வேறுபாடுகளை தானே செய்து கற்றறிந்த விதம், அன்றாடப்பயன்பாட்டு பொருள்களை தானே அளந்து அறிந்த விதத்தில் ஆசிரியரின் கையாளுமை சிறப்பு.

Post a Comment

Previous Post Next Post