நமது குழுவின் சார்பாக EE |M ATHS | TERM 2 | CLASS 4&5 | MODULE 1 | VADIVIYAL | PART 2 | KALVITV \

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |M ATHS | TERM 2 | CLASS 4&5 | MODULE 1 | VADIVIYAL | PART 2 | KALVITV \

EE |M ATHS | TERM 2 | CLASS 4&5 | MODULE 1 | VADIVIYAL | PART 2 | KALVITV \

மேல்புறம் ,முன்புறம் மற்றும் பக்கவாட்டு தோற்றம், கோணங்களின் வகைகள் பற்றி இக் காணொலியில் காணலாம். .

Post a Comment

Previous Post Next Post