நமது குழுவின் சார்பாகEE |S S |TERM 2| STD 4 |சங்ககால வள்ளல்கள் |KALVITV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |S S |TERM 2| STD 4 |சங்ககால வள்ளல்கள் |KALVITV|

EE |S S |TERM 2| STD 4 |சங்ககால வள்ளல்கள் |KALVITV|

சங்ககால வள்ளல்களின் பெயர்கள்,அவர்களின் கொடைத்தன்மை மற்றும் அவர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதிகளை அறிதலுக்கான காணொளி .

Post a Comment

Previous Post Next Post