நமது குழுவின் சார்பாக EE | SCI | TERM 2 |MOD 2| STD 4,5| Rain water harvesting |KALVITV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE | SCI | TERM 2 |MOD 2| STD 4,5| Rain water harvesting |KALVITV|

EE | SCI | TERM 2 |MOD 2| STD 4,5| Rain water harvesting |KALVITV|

துளிதுளி மழைத்துளி என்னும் தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள மழை நீர் மாதிரி சேமிப்பிற்கான காணொளி .

Post a Comment

Previous Post Next Post