வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக தமிழ் வாக்கியங்கள்

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். இதனை தயாரித்து வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு  நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை  தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த பதிவு தங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால்  அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்காண தமிழ் வாக்கியங்கள் 

File type- PDF

தமிழ் வாக்கியங்கள் Post a Comment

Previous Post Next Post